Karl Erik Önnesjös stiftelse

för vetenskaplig forskning och utveckling

Om Stiftelsen

Karl Erik Önnesjös
stiftelse för vetenskaplig forskning och utveckling

För att hedra verkställande direktören Karl Erik Önnesjö för hans utomordentliga insatser för Holmens Bruk AB under åren 1968-84 beslöt bolagets styrelse vid hans avgång att avsätta ett belopp om 5 Mkr till en stiftelse.

Vid Karl Erik Önnesjös avgång som ordförande i styrelsen för Mo & Domsjö AB 1995 tillsköt detta bolag ytterligare 5 Mkr till stiftelsen.

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för svensk skogsindustri, svenskt skogsbruk, natur- och viltvård samt även att lämna stöd för undervisning och utbildning inom dessa områden.

Om

Karl Erik Önnesjö

Karl Erik Önnesjö var en legendarisk chef för Holmens Bruk AB och under närmare ett halvsekel djupt engagerad i strukturomvandlingen av svensk skogsindustri.

Efter studentexamen i Jönköping 1939 och en jur. kand.-examen i Uppsala 1942 hade han flera statliga anställningar. I början av 60-talet var Karl Erik Önnesjö statssekreterare i handelsdepartementet. Efter detta började han sin bana inom skogsindustrin då han blev VD i Skogsägarnas Riksförbund.

1968 rekryterades Karl Erik Önnesjö till Holmens Bruk AB i Norrköping som VD, en tjänst han hade fram till 1984. Utsågs då till styrelseordförande i Holmens Bruk AB, vilket han var fram till 1988, då han avgick i samband med att MoDo förvärvade företaget. Under åren 1992-95 var han styrelseordförande i MoDo.

Karl Erik Önnesjö hade ett stort intresse för natur-och viltvård. Fritiden utnyttjades gärna för olika aktiviteter i skog och mark, främst jakt.

Bidrag och administration

Av den årliga avkastningen skall minst 80 procent i genomsnitt under löpande femårsperiod tas i anspråk för stiftelsens ändamål.

LÄS MER

Ansökningar och beslut

Styrelsen prövar inkomna ansökningar vid årliga sammanträden, i april och i november. Ansökan måste ha inkommit senast 1 mars respektive 1 oktober.

LÄS MER OCH ANSÖK

KOM I KONTAKT

Frågor till stiftelsen och ansökningar skickas som epost
till stiftelsens handläggare Lars Winter
E-post: info@onnesjostiftelsen.se

Du kan också kontakta Lars på telefon: 070-2075113

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.